ikona menu mobilnego
PL EN

Baza wiedzy


Wiza Poland. Business Harbour

Kto może się ubiegać o wizę Poland. Business Harbour? Specjalna wiza dla specjalisty IT. Wiza Poland. Business Harbour a późniejsze zezwolenia.
 
WIZA POLAND. BUSINESS HARBOUR.
Co do zasady, zatrudnienie pracownika zza granicy wiąże się z koniecznością uzyskania szeregu zezwoleń, a co za tym idzie, poświęceniem dużej ilości czasu i pracy na przygotowywanie niezbędnych dokumentów, aby później tygodniami, a często nawet miesiącami, oczekiwać na wydanie przez kompetentny organ pozytywnej decyzji, o czym pewnie już niejednokrotnie przekonali się wszyscy ci przedsiębiorcy, którzy podjęli już próbę rozszerzenia swojej kadry pracowniczej o cudzoziemców.
Ustawodawca wprowadza jednak do polskiego prawa wyjątki od powyższej zasady, które docelowo mają pozwolić uzyskiwać określone zezwolenia szybciej i łatwiej, aby polscy przedsiębiorcy chętniej swoją uwagę zwracali na poszczególne rynki lub branże (lub jedno i drugie). Jednym z takich wyjątków jest procedura uzyskania wizy w ramach programu Poland. Business Harbour. Początkowo dotyczył on wyłącznie pracowników z Białorusi. Aktualnie jednak katalog państw, których obywatele mogą skorzystać z dobrodziejstw tego programu jest znacznie szerszy, o czym dalej.
 
SPECJALNA WIZA DLA SPECJALISTY IT
Sam program Poland. Business Harbour stanowi kompleksowy pakiet, ułatwiający specjalistom IT, start-upom i innym firmom bezproblemową relokację na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej (vide materiały rządowe) skierowany głównie do państw Europy Wschodniej. Jednym ze wspomnianych ułatwień jest właśnie specjalna wiza z adnotacją Poland. Business Harbour, która jest wydawana szybciej niż „normalna” wiza. Co jednak najważniejsze, pozwala ona podjąć zatrudnienie bez konieczności uzyskiwania przez pracodawcę dalszych zezwoleń (np. zezwolenia na pracę). Wobec tego cudzoziemiec nie musi czekać na uzyskanie przez pracodawcę zezwolenia na pracę, a po przyjeździe do Polski od razu może rozpocząć wykonywać obowiązki pracownicze. Czyni to uzyskanie wizy w tym trybie zdecydowanie atrakcyjnym.
 
WIZA PBH. KTO MOŻE SIĘ O NIĄ UBIEGAĆ?
Przedstawiony wyżej tryb stanowi, jak już wcześniej wspomniano, wyjątek od ogólnych zasad legalizacji przyjazdu i pobytu w Polsce. Omawianą wizę może zatem uzyskać ograniczona grupa cudzoziemców. Aby ją pozyskać trzeba mianowicie spełniać następujące warunki:
  1. posiadać co najmniej roczne doświadczenie w branży IT lub wykształcenie techniczne w kierunku IT,
  2. posiadać dowód zainteresowania zatrudnieniem od jednej z firm partnerskich wskazanych na liście publikowanej na stronach rządowych dedykowanych programowi.
Do jesieni 2022 r. dodatkowym wymogiem było posiadanie obywatelstwa jednego z ustalonych państw: Białorusi, Ukrainy, Mołdawii, Gruzji, Armenii lub Azerbejdżanu, a początkowo program dotyczył wyłącznie obywatel Białorusi, aktualnie o wizę PBH mogą ubiegać się obywatele wszystkich państw świata.
Wymienione kryteria, co łatwo zauważyć, są dosyć ogólne i raczej nie sposób uznać ich za restrykcyjne. Wskazane zainteresowanie zatrudnieniem, wyrażone w drodze stosowanego oświadczenia nie jest wiążące, wobec czego nie generuje między cudzoziemcem, a przedsiębiorcą jakiegokolwiek stosunku obligacyjnego, a tym bardziej jakichkolwiek roszczeń po stronie potencjalnego pracownika. Możliwa jest więc sytuacja, w której cudzoziemiec uzyska wizę na podstawie udowodnionego zainteresowania ze strony konkretnego podmiotu, a ostatecznie zostanie zatrudniony przez kogoś innego. Na etapie wnioskowania o wydanie wizy Poland. Business Harbour cudzoziemiec jest jednak zobligowany do wykazania zainteresowania ze strony podmiotu umieszczonego na specjalnej liście prowadzonej przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu.
Aby znaleźć się na takiej liście, wystarczy wypełnić krótki formularz, dotyczący podstawowych informacji. Następnie na stronie dedykowanej programowi opublikowane zostaną dane kontaktowe lub odnośniki do ofert pracy u danego przedsiębiorcy.
 
WIZA PBH A PÓŹNIEJSZE ZEZWOLENIA
Wiza Poland. Business Harbour wydawana jest na okres maksymalnie jednego roku. W tym czasie osoba się nią legitymująca może legalnie przebywać i pracować w Polsce (o obowiązkach pracodawcy w zakresie zatrudniania przeczytasz tutaj). Później jednak powinna ubiegać się o zezwolenie na pobyt czasowy (lub wrócić do kraju pochodzenia w celu uzyskania nowej wizy). Brak jest bowiem jakichkolwiek ułatwień dla posiadaczy wizy PBH w zakresie uzyskiwania zezwolenia na pobyt czasowy lub chociażby zwolnienia z obowiązku przedkładania informacji starosty (o informacji starosty przeczytasz tutaj). W części przypadków obowiązek ten będzie zniesiony na podstawie innych przepisów z uwagi na wykonywanie pracy w dziedzinie IT. Nie jest to jednak jakkolwiek powiązane z faktem posiadania tej konkretnej wizy, ale z wykonywanym zawodem. Wskazanym jest więc odpowiednio wczesne zabezpieczenie legalnego charakteru pracy i pobytu cudzoziemca w Polsce po upływie ważności wizy PBH.
 
 
Podstawa prawna: 
Ustawa o cudzoziemcach z dnia 12 grudnia 2013 r. (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 2354); 
Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 20 kwietnia 2004 r. (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 690);
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie przypadków, w których powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest dopuszczalne bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę z dnia 30 listopada 2021 r. (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 2291).
 
Stan prawny aktualny na dzień 24 lutego 2023 r.
 
Nasza kancelaria świadczy usługi z zakresu doradztwa i pomocy prawnej, w zakresie legalizacji pobytu i pracy cudzoziemców. Zapraszamy do kontaktu.

Wracaj
Autor: 

Jakub Powichrowski

lut 24, 2023 Kategoria: Prawo pracy
Powrót

Kontakt


Czyżowski Żukowski
Kancelaria adwokacka sp. p.
ul. Józefa Sierakowskiego 4a/34
03-712 Warszawa

tel.: 
+48 22 412 28 82
e-mail: 
biuro@czyzowski-zukowski.pl 
Godziny pracy Kancelarii: 
9:30 - 16:30

NIP: 525-246-53-10
REGON: 142049654
KRS: 0000338874
Numer rachunku bankowego (ING Bank Śląski):
61 1050 1025 1000 0092 0693 8582

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb.
Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.

zamknięcie cookie's ikona więcej informacji